Algemene voorwaarden

  • Het lesgeld dient voor aanvang van de periode te zijn voldaan op bankrekeningnummer NL64 ABNA 0497 7978 79 t.n.v. P. Hamilton.
  • Wanneer je een les mist, kun je deze in overleg in dezelfde week op een ander tijdstip inhalen. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
  • Een 10-rittenkaart is een vier maanden geldig na de datum van ingebruikneming.
  • Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico van de deelnemer. YogaYaYa kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursist.
  • Indien noodzakelijk kan YogaYaYa de algemene- en betalingsvoorwaarden tussentijds aanpassen.
  • In geval van klachten met betrekking tot YogaYaYa dient de cursist zich in eerste instantie altijd te wenden tot Pamela Hamilton.
  • Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene- en betalingsvoorwaarden en hiernaar te handelen.